Stenmursvandring - vandra på egen hand

Adress: Simontorps Kulturvandringar, 28064 Glimåkra Visa karta

Adress: Simontorps Kulturvandringar, 28064 Glimåkra

Låt stenmurarna berätta sin historia.

Första gången stenmurar nämns i skrift i Sverige är på 1500-talet. I 1734 års lag stadgades proportionerna för laga mur, ”gärdesgård bör stängas tät och fast, 2 alnar hög” (ca 1,2 m).

Ägor hade genom klyvningar vid arv splittrats i en mängd småbitar som inte hängde ihop. Simontorps by skiftades 1838 vilket innebar en kraftig förändring av ägorna. Bönder bytte mark med varandra och fick sammanhängande gårdar. Två av gårdarna plockades ner och flyttade ut ur byns medeltida centrum. De nya gränserna drogs upp med linjal och eftersom de var avsedda att gälla i evig tid byggdes de i sten.

Vandringen utgår från vår startskylt där man kan betala för en broschyr med karta och information. Sedan är det bara att följa sin leds markeringsfärg och gå på upptäcktsfärd.

Visa mer

Om denna aktivitet