Knislinge kyrka

Adress: Kristianstadsvägen 6, 289 21 Knislinge Visa karta

Adress: Kristianstadsvägen 6, 289 21 Knislinge

Knislinge kyrka, som uppfördes i början av 1200-talet, är vida känd för sina medeltida målningar.

Alla valv i såväl långhus som kor är fyllda av vackra målningar i milda färgskalor. Helgon, biskopar, apostlar, demoner och dekorativa växtornament skapar ett gyllene skimmer som fyller kyrko-rummet. De äldsta takmålningarna är från tiden då kyrkan byggdes. Två ärkebiskopar, livsträd och delfiner tillhör de äldsta motiven. De yngre motiven i kor och långhus är från mitten av 1400-talet.
Kyrkans äldsta klenod - dopfunten - är lika gammal som kyrkan och räknas till ett av den så kallade Knislingemästarens främsta verk. Den är huggen i sandsten och på dess överdel skildras Jesu födelsehistoria. Altaret är från 1600-talets första hälft och predikstol och läktarmålningar är daterade till 1748. Klockorna göts 1728 respektive 1781.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Telefonnummer
    +46 044-679 80