Rolstorpssjön

Visa karta

Sjön är en näringsfattig skogsjö med ganska klart vatten. Hela sjön är omgiven av skog med stränder som är omväxlande steniga och/eller gyttjiga.

Fiskearter:
Abborre, gädda, braxen, gös, mört, sutare och ål.

Fiskeregler:
Fiske får bedrivas som sportfiske det vill säga mete-, drag-, spinn- och pimpelfiske. Endast ett redskap får användas per person. Minimimått på gös är 40 centimeter. Egen båt får användas. Båtplats uthyres av Högsma bygdeförenings badsektion 044-487 60. Barn och ungdomar fiskar fritt i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort:
Glimåkra, Hoffmans spelhörna:044-428 22
Sibbhult, Butik JL: 044-488 80
Östra Göinge turistinformation (jun-aug): 044-775 60 68

Service vid vattnet:
Informationstavlor finns där bilvägar går fram till vattnet samt i Högsma vid bygdegården. Vid Gummarpsbadet finns parkering, toalett, soptunnor, tältplats, grillplats och bastu.

Båtramp:
Finns vid Gummarpsbadet.

Vägbeskrivning:
Från Glimåkra eller Sibbhult, kör till Högsma och fortsätt där mot Vesslarp. 3 kilometer efter Högsma finns en vägskylt mor fiske och bad.

Övrigt:
Djupkarta finns anslagen vid Gummarpsbadet.

Visa mer