Helge å Broby-Genastorp

Visa karta

Vattnet är lugnflytande och sträckan mycket intressant för mete. Det fiskas även en del gös i området. Ån varierar i bredd och djup på sträckan. Några områden har öar och riklig vegetation. Området omfattar 26 kilometer av Helge å, från Nöbbelövs kraftstation till dammluckorna i Genastorp samt nedre delarna av Baggabäcken, Kilingeån och Njura kanal.

Fiskearter:
Gädda, abborre, gös, ål, mört, sarv, braxen, björkna, löja och lake

Fiskeregler:
Minimimått för gös 50cm, ål 55cm. Fiskekort berättigar till fiske med handredskap och trolling samt isfiske med angeldon som begränsas till 5 stycken per dag och fiskekort.

Fiskekort:
Broby, Lindvalls järn: 044-402 00
Denningarums gård: 044-440 08
Östra Göinges turistinformation (jun-aug): 044-775 60 68
www.ifiske.se

Övrigt:
Sju platser för fiske finns längs med ån. Samtliga platser är väl skyltade.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Telefonnummer
    46 0708-565100